NING SHING INDUSTRIAL CO., LTD

N°8-13, Yin Xiang Building Zhanqian Dongzone
WENZHOU – CN
Tel.: +86 57786066360
Fax.: +86 57786066383
Web: www.ningshing.net
Email: tommy@ningshing.net

Categories:
· Spectacle frames
· Sunglasses